CHÚ Ý: THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRUY CẬP PHẦN MỀM
Tên đơn vịĐịa chỉ mới
Văn phòng Tỉnh ủyhttp://vptu.quangninh.dcs.vn
Ban Tổ chức Tỉnh ủyhttp://btctu.quangninh.dcs.vn
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủyhttp://btgtu.quangninh.dcs.vn
Ban Dân vận Tỉnh ủyhttp://bdvtu.quangninh.dcs.vn
Ban Nội chính Tỉnh ủyhttp://bnctu.quangninh.dcs.vn
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủyhttp://ubkttu.quangninh.dcs.vn
Tên đơn vịĐịa chỉ mới
Đảng ủy Cảnh sát PCCChttp://ducspccc.quangninh.dcs.vn
Đảng ủy Cục Hải quan Quảng Ninhhttp://ducuchaiquan.quangninh.dcs.vn
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnhhttp://mattrantoquoc.quangninh.dcs.vn
Hội Nông dân tỉnhhttp://hoinongdan.quangninh.dcs.vn
Liên đoàn lao động tỉnhhttp://ldld.quangninh.dcs.vn
Hội Cựu chiến binh tỉnhhttp://hccb.quangninh.dcs.vn